Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare

Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare2023-11-02T13:11:28+02:00

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” – Relații cu utilizatorii

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” - Relații cu utilizatorii a fost creată ca urmare a fuziunii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“  Bucureşti, în baza OUG 117 din 30 decembrie 2013.

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” – Relații cu utilizatorii2023-11-02T13:08:43+02:00

Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor

Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor are drept scop prevenirea continuă a degradării documentelor prin metode şi tehnici moderne şi refacerea, cu mijloace specifice, a stării fizice a documentelor vechi, rare şi preţioase aflate în colecţiile ...

Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor2023-11-02T13:08:39+02:00

Serviciul Referințe

erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

Serviciul Referințe2023-11-02T13:08:35+02:00

Serviciul Conservarea Colecțiilor

Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

Serviciul Conservarea Colecțiilor2023-11-02T13:08:22+02:00

Serviciul Periodice

Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

Serviciul Periodice2023-11-02T13:08:17+02:00

Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor

Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor2023-11-02T13:08:14+02:00

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor urmăreşte dezvoltarea selectivă a colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București, asigurând acoperirea informaţională echilibrată a principalelor domenii ale cunoașterii ...

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor2023-11-02T13:08:09+02:00

Serviciul Comunicarea Colecțiilor

Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

Serviciul Comunicarea Colecțiilor2023-11-02T13:08:06+02:00

Serviciul Catalogare. Indexare

Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin ...

Serviciul Catalogare. Indexare2023-11-02T13:07:54+02:00