Întrebări frecvente.

Mai jos veți găsi o serie de răspunsuri la cele mai populare întrebări colectate de-a lungul anilor de la utilizatorii noștri.

Întrebări frecvente2022-03-30T09:49:49+03:00
Cum pot împrumuta cărți de la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București?2021-09-09T10:51:22+03:00

Publicațiile pot fi împrumutate la domiciliu în Unitatea Centrală, prin Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” și în bibliotecile filiale, în condițiile Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Care este timpul pentru consultarea publicațiilor obținute prin împrumut interbibliotecar?2021-09-09T10:51:04+03:00

Biblioteca furnizoare stabilește perioada de împrumut. Pe baza împrumuturilor anterioare, timpul alocat pentru consultarea documentelor obținute prin serviciul de împrumut interbibliotecar este în medie de două săptămâni.

Publicațiile obținute prin împrumut interbibliotecar se împrumută acasă?2022-03-03T16:53:52+02:00

Publicațiile disponibilizate prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar nu fac obiectul împrumutului la domiciliu. Acestea se consultă numai într-una din sălile de lectură ale Sediului Central.

Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar se poate împrumuta orice publicație?2021-09-09T10:50:16+03:00

Bibliotecile furnizoare, din țară sau străinătate, își rezervă dreptul de a stabili publicațiile care pot fi împrumutate din colecțiile proprii.

Publicațiile periodice pot fi solicitate prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar?2021-09-09T10:49:48+03:00

Publicațiile periodice nu se împrumută, însă bibliotecile furnizoare, din țară sau străinătate, pot trimite copii ale articolelor solicitate.

Cât costă un împrumut interbibliotecar internațional?2021-09-09T10:49:14+03:00

Costul unei publicații transmise prin intermediul serviciului de împrumut internațional este dat de taxele practicate de Compania Poșta Română, la care se adaugă taxele de împrumut.

Cât costă un împrumut interbibliotecar național?2021-09-09T10:48:48+03:00

Costul unei publicații disponibilizate prin intermediul serviciului de împrumut național se stabilește în funcție de taxele practicate de Compania Poșta Română. Dacă biblioteca furnizoare solicită și alte taxe pentru acest serviciu, acestea vor fi comunicate utilizatorului înainte de realizarea împrumutului.

Serviciul de împrumut interbibliotecar se realizează contra cost?2021-09-09T10:48:20+03:00

Da, serviciul de împrumut interbibliotecar se realizează contra cost.

Dacă o publicație nu se găsește în colecțiile BCU ”Carol I”, pot avea acces la conținutul acesteia ?2021-09-13T09:38:38+03:00

Da, publicațiile pot fi solicitate prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar, putând fi consultate în sălile de lectură ale Sediului Central. Nu pot fi solicitate prin împrumut interbibliotecar  publicații care se află în colecțiile bibliotecilor din București.

Pot descărca o aplicație sau un program pe calculatorul bibliotecii?2021-09-09T10:47:02+03:00

Nu este permisă utilizatorilor descărcarea sau instalarea de programe sau aplicații pe  calculatoarele bibliotecii.

Pot să folosesc propriul dispozitiv de memorie externă pe laptopurile sau calculatoarele din sălile de lectură?2021-09-09T10:46:21+03:00

Utilizatorii au posibilitatea de a folosi dispozitivele de memorie externă  proprii, numai după ce acestea sunt verificate de către bibliotecarul din sala de lectură.

Ce alte servicii de copiere, în afara scanării, mai există în bibliotecă?2021-09-09T10:45:41+03:00

Utilizatorii pot beneficia de reproduceri digitale ale unor pagini sau intervale de pagini solicitate, efectuate de către custozii sălii de lectură numărul 3 – G. Dem. Teodorescu cu aparatul digital al bibliotecii.

Există posibilitatea scanării documentelor?2021-09-09T10:45:03+03:00

Utilizatorii pot solicita realizarea de scanări ale unor pagini din  publicaţiile aflate în colecţiile bibliotecii în Sala de lectură „Petre  Badea”, în limita a 20 pagini, conform tarifelor existente.

Pot fotografia documente din colecțiile bibliotecii cu aparatul personal?2021-09-09T10:44:40+03:00

Reproducerea digitală cu aparatul personal al utilizatorului este permisă pentru toate publicațiile aflate în colecţiile BCU „Carol I”, cu excepția publicațiilor bibliofile, numai cu aprobarea şi sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură.

Pot intra cu laptopul personal în bibliotecă?2021-09-09T10:44:03+03:00

Da, biblioteca permite accesul cu laptopul personal în toate sălile de lectură.

Pot introduce în bibliotecă cărți personale?2021-09-09T10:43:41+03:00

Da, dar numai după completarea unui formular  în Zona Informații – Control Acces, formular care se înmânează bibliotecarului de la sala de lectură.

Publicațiile aflate în colecțiile Sediului Central se pot consulta în bibliotecile filiale?2021-09-13T09:39:31+03:00

Publicațiile aflate în colecțiile Sediului Central se consultă numai într-una dintre sălile de lectură din Sediul Central.

Publicațiile aflate în colecțiile bibliotecilor filiale pot fi consultate în Sediul Central?2021-09-13T09:33:40+03:00

Publicațiile aflate în colecțiile unei biblioteci filiale se consultă numai în sala de lectură a bibliotecii filiale respective.

În ce sală de lectură a Sediului Central se consultă publicațiile periodice?2021-09-13T09:34:55+03:00

Publicațiile periodice din ultimii 8 ani și publicațiile periodice de tip ziar se consultă numai în sala de lectură nr. 3 – „G. Dem Teodorescu”, restul publicațiilor periodice putând fi consultate în oricare dintre sălile de lectură.

Utilizatorii au obligația de a consulta publicațiile expuse la raftul liber în sălile de lectură în sala în care sunt expuse?2021-09-09T10:40:14+03:00

Este recomandat ca publicațiile aflate în acces direct să fie consultate în sala în care sunt expuse, însă ele se pot consulta în oricare sală de lectură, după completarea unui buletin de cerere  care este înmânat bibliotecarului; excepție fac publicațiile periodice din ultimii 8 ani, acestea putând fi consultate numai în sala de lectură nr. 3 – „G. Dem Teodorescu”.

Cum se solicită publicațiile pentru a fi consultate în sălile de lectură?2021-09-09T10:39:29+03:00

Publicațiile aflate în depozite se solicită prin completarea unui buletin de cerere care este înmânat bibliotecarului de la sala de lectură. Pentru consultarea publicațiilor expuse în rafturile sălilor de lectură, utilizatorul identifică la raft publicațiile de care are nevoie și reține cel mult 3 volume deodată.

În cât timp primesc publicațiile solicitate în sala de lectură?2021-09-09T10:39:01+03:00

Timpul de disponibilizare a publicațiilor este de maxim 15 minute.

Biblioteca oferă acces WI-FI în sălile de lectură?2021-09-09T10:38:40+03:00

Accesul WI-FI este posibil, fără parolă de conectare, în toate sălile de lectură.

Care sunt condițiile pentru închirierea unui cabinet individual de studiu?2021-09-09T10:38:15+03:00

Un cabinet de studiu individual se poate închiria consecutiv pe o perioadă de maximum 60 de zile. În cazul în care nu este disponibil niciun cabinet de studiu, utilizatorii sunt înregistraţi pe o listă de aşteptare şi sunt anunţaţi telefonic sau prin e-mail în momentul eliberării acestuia. Persoanele care au închiriat deja un cabinet de studiu nu se pot înscrie pe lista de aşteptare decât la expirarea perioadei de utilizare. Este interzisă utilizarea unui cabinet de studiu de către două sau mai multe persoane.

Unde se consultă colecția de ziare a bibliotecii?2021-09-09T10:36:36+03:00

Consultarea ziarelor este permisă numai în Sala de lectură nr. 3.

Unde se consultă colecția de reviste a bibliotecii?2021-09-09T10:36:10+03:00

Consultarea revistelor este permisă în toate sălile de lectură.

Ce categorii de utilizatori pot consulta documente în Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” din Sediul Central?2021-09-13T09:36:09+03:00

Accesul în calitate de utilizatori în Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” din Sediul Central al BCU „Carol I” este permis numai cadrelor didactice, doctoranzilor şi cercetătorilor.

Este permisă introducerea în bibliotecă a publicațiilor care nu aparțin colecțiilor bibliotecii?2021-09-09T10:35:02+03:00

Utilizatorii au dreptul să introducă în bibliotecă publicaţii care nu aparţin colecţiilor BCU „Carol I”, cu condiţia să le declare, prin completarea unui formular, la Zona Informații – Control Acces.

Este permis accesul în spațiile bibliotecii cu băuturi nonalcoolice și cu produse alimentare?2021-09-09T10:34:25+03:00

În spațiile bibliotecii este interzis accesul cu băuturi nonalcoolice, cu excepția sticlelor cu apă și cu produse alimentare.

Cu cât timp înainte de închiderea bibliotecii poate fi depusă o cerere pentru publicații aflate în depozite?2021-09-09T10:33:52+03:00

Ultima solicitare pentru publicaţiile din depozite poate fi depusă cu cel puţin 45 de minute înainte de terminarea programului.

Câte volume pot fi solicitate simultan în sălile de lectură?2021-09-09T10:33:16+03:00

Utilizatorii au dreptul să solicite simultan cel mult trei volume de publicaţii nonperiodice și cinci volume de publicații periodice, aflate în depozite, respectiv să reţină simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în acces direct.

Unde pot fi consultate colecțiile de carte bibliofilă și de manuscrise?2022-02-07T08:59:29+02:00

Colecţiile de carte bibliofilă şi de manuscrise pot fi consultate numai în Sala de lectură nr. 3, între orele 9:30-15:30.

Se pot realiza reproduceri prin scanare sau fotografiere a manuscriselor din colecțiile bibliotecii?2022-02-07T09:12:50+02:00

Manuscrisele literare, artistice sau științifice inedite, care intră sub incidența Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe nu pot fi reproduse prin scanare sau fotografiere.

Care sunt categoriile de utilizatori acceptate pentru studierea documentelor aparținând colecțiilor bibliofile și de manuscrise?2021-09-09T10:31:04+03:00

Categoriile de utilizatori care pot consulta documente din colecțiile bibliofile și de manuscrise sunt: cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii și studenții care elaborează lucrări de licență sau realizează documentări pentru unele seminarii speciale.

Există posibilitatea ca utilizatorii să beneficieze de servicii Internet, să poată efectua activităţi de procesare de text, tipărire la imprimantă, scanare imagini şi fotocopiere?2021-09-09T10:30:15+03:00

Utilizatorii pot avea acces la aceste servicii, cu excepția celui de fotocopiere.

Ce înseamnă o cercetare bibliografică complexă?2021-09-09T10:29:50+03:00

Cercetarile bibliografice complexe se referă atât la bibliografiile standard, furnizate de Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, ca parte din procesul căutare și de regăsire a informațiilor solicitate de utilizatori, cât și la cercetările ample asupra unui subiect distinct (un amănunt din biografia unei personalități, un aspect din istoricul unei firme, al unei localități etc.), care necesită căutări îndelungate, în  mai multe surse de informare și presupun furnizarea informației propriu-zise și nu (neapărat) a surselor în care s-a efectuat căutarea.

Cât durează rezolvarea unei cereri de informare?2021-09-09T10:29:13+03:00

În funcție de complexitatea cererii de informare, rezolvarea acesteia poate dura de la câteva minute la maximum 7 zile. Răspunsurile la întrebările specifice, legate de: colecţiile bibliotecii şi accesul la documente sau la bazele de date ştiinţifice, programul bibliotecii şi modalitatea de înscriere, furnizarea de titluri de documente, etc., adresate direct sau telefonic, durează maximum 5 minute. Bibliografiile la cerere sau cercetările bibliografice  complexe pot dura între 3 și 7 zile, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen, în anumite cazuri speciale și numai cu acordul solicitantului.

Am nevoie urgentă de un capitol dintr-o lucrare, dar nu pot ajunge la bibliotecă. Cum procedez?2021-09-09T10:28:47+03:00

Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” pune la dispoziția utilizatorilor săi, contra cost, serviciul de furnizare de documente la distanță, care constă în preluarea cererilor de la utilizatori, scanarea, fotocopierea sau fotografierea unor părţi din documentele aflate în colecţiile proprii sau descărcarea unor documente aflate în acces liber, din bazele de date ştiinţifice la care este abonată BCU „Carol I” sau din alte surse, şi transmiterea acestora către solicitanţi. Acest serviciu se află sub incidenţa legislaţiei în vigoare referitoare la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Pot adresa bibliotecii o cerere de informare complexă dacă nu am permis de acces în bibliotecă?2021-09-09T10:28:07+03:00

Da. Oricine poate adresa bibliotecii o întrebare, indiferent de gradul de complexitate al acesteia, fără să fie posesorul unui permis de acces la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”. Solicitarea poate fi făcută telephonic (+40-21-313 16 05/ interior 284) sau prin intermediul poștei electronice (refer@bcub.ro).

Se poate obține o bibliografie pe o temă dată? În ce condiții?2021-09-13T09:41:03+03:00

Da. Utilizatorii care au o tema de studiu sau de cercetare clar definită se pot adresa bibliotecarilor specialiști în referințe fie direct, la sediul bibliotecilor filiale sau al Sediului Central, în punctul de lucru Referinte Specializate, zona Parter, fie online, la adresa: refer@bcub.ro. Înainte de a prelua o solicitare de bibliografie la cerere, utilizatorului i se înmânează sau i se transmite online un formular tipizat şi i se comunică informaţiile legate de tarifele practicate de BCU „Carol I” pentru acest tip de serviciu. Dacă este de acord cu tarifele, bibliotecarul iniţiază interviul de referințe, printr-un dialog direct cu utilizatorul sau online, prin schimburi succesive de mesaje, în vederea identificării clare a nevoii sale de informare, a formulării strategiei de căutare adecvate, a stabilirii condițiilor de redactare etc. După finalizarea bibliografiei aceasta îi este livrată utlizatorului conform criteriilor și condițiilor stabilite în cadrul interviului de referințe.

Am de făcut un referat și nu am idee de unde să încep. Cine mă poate ajuta?2021-09-13T09:41:37+03:00

Bibliotecarii specialiști în furnizarea de referințe sunt cei care vă pot ajuta în lămurirea nevoii de informare, orientându-vă în alegerea surselor și asistându-vă în procesul de căutare. Aceștia se află în Sediul Central, Zona Referințe, în punctele de lucru: Informații Acces, Internet, Catalog online, Referințe Specializate și în bibliotecile filiale.

Cum pot afla mai multe informații despre bazele de date științifice disponibile prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” ?2021-09-09T10:06:34+03:00

Pentru a facilita accesul la bazele de date științifice pe care le deține, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează periodic, începând din data de 5 aprilie 2021, sesiuni de instruire online, la care poate participa oricine.

Unde pot fi consultate bazele de date științifice la care biblioteca oferă acces?2021-09-13T09:42:10+03:00

Bazele de date științifice la care biblioteca oferă acces pot fi consultate în Sediul Central și în bibliotecile filiale sau de la distanță, prin intermediul accesului mobil.

Ce conține catalogul online Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”?2021-09-13T09:43:00+03:00

Catalogul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București conține descrierile bibliografice și parțial reproducerile paginilor de titlu și ale cuprinsului publicațiilor aflate în colecțiile Sediului Central și ale Secției Pedagogice „I.C. Petrescu”, precum și ale următoarelor biblioteci filiale: Administrație și Afaceri, Biologie (Secția Biologie și Secția Botanică), Drept, Fizică, Geografie și Geologie, Istorie, Litere, Limbi și Literaturi Străine(Secția Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale, Biblioteca Austria), Matematică, Psihologie, Sociologie, Teologie .

Catalogul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” poate fi consultat de la distanță?2021-09-09T10:03:10+03:00

Catalogul Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București este disponibil online, pe pagina web a bibliotecii.

Ce se întâmplă dacă pierd permisul de acces?2022-02-07T11:13:17+02:00

Utilizatorilor care pierd sau deteriorează permisele de acces li se vor elibera alte permise, valabile în continuare, până la data expirării permisului pierdut sau deteriorat, pentru care vor plăti o nouă taxă de înscriere, conform Listei de tarife.

În situația în care am uitat permisul acasă ce pot face?2021-09-09T10:01:36+03:00

Utilizatorii  înscriși la bibliotecă care, din diferite motive, nu au asupra lor permisul de acces valabil, pot intra în bibliotecă de maxim de două ori, pe baza unui act de identitate (CI, BI, paşaport, carnet de student vizat, legitimaţie de serviciu, permis de conducere etc.) fără a achita vreo taxă suplimentară.

Există utilizatori care pot beneficia de gratuitate la eliberarea permisului de acces?2021-09-09T10:00:28+03:00

În Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București beneficiază de permis gratuit, pe baza unui act doveditor, studenţii cu burse sociale, studenţii străini cuprinşi în programe și proiecte educaţionale (Socrates, Erasmus etc.), elevii olimpici, persoanele cu dizabilități, angajații Ministerului Educației, cadrele didactice pensionate, bibliotecarii şi documentariştii angajaţi în alte biblioteci şi centre de informare, salariaţii şi pensionarii BCU „Carol I” şi ai Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I. C. Petrescu” și persoanele care au făcut donaţii valoroase bibliotecii.

Mai multe detalii AICI.

Pentru a avea acces la colecțiile și serviciile bibliotecilor filiale, situate în sediile facultăților Universității București, am nevoie de un alt permis?2021-09-13T09:43:47+03:00

Nu. Permisul eliberat în Sediul Central al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” este valabil în toate bibliotecile filiale și permisele eliberate în bibliotecile filiale sunt valabile și în Sediul Central.

Care este programul de funcționare al Biroului de Permise din Sediul Central al Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București?2022-02-07T11:29:29+02:00

Luni, Joi: 8:30-15:30

Marți: 8:30-20:00

Miercuri, Vineri: 8:30-18:00

Sâmbătă: 8:30-16:00

Duminică: închis

Unde poate fi achitată taxa de înscriere?2021-09-09T09:55:05+03:00

Taxa de înscriere, care se regăsește în lista de tarife, poate fi achitată cash, cu cardul sau prin intermediul platformei Ghiseul.ro.

Care este scopul unui tur de orientare și care este durata maxima a acestuia?2021-09-20T12:15:03+03:00

Tururile de orientare au scopul de a informa utilizatorii despre serviciile, colecțiile și spațiile existente în Sediul Central a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București, astfel încât aceștia să poată beneficia de toate facilitățile puse la dispoziție de instituția noastră. Programul tururilor de orientare este coordonat cu programul Biroului Permise al Sediului Central. Tururile de orientare sunt organizate din oră în oră și durează între 15 și 30 de minute.

Care sunt actele necesare pentru eliberarea permisului de acces?2021-09-09T09:10:37+03:00

Pentru eliberarea permisului sunt necesare:

  • Buletinul / cartea de identitate;
  • carnetul / legitimaţia de student sau legitimaţia de serviciu, vizate la zi;
  • o fotografie tip buletin (numai pentru permisele cu valabilitate 6 luni);
  • taxa pentru eliberarea și/sau vizarea permisului;
  • efectuarea unui tur de orientare, numai în Unitatea Centrală.

Pentru permisele cu valabilitate între 1 zi și 1 lună (inclusiv) fotografia nu este necesară.

Utilizatorii care aparţin anumitor categorii socio-profesionale trebuie să prezinte şi alte documente:

  • Doctoranzii – legitimație de doctorand sau dovada înscrierii la doctorat;
  • Elevii de liceu – carnetul de note vizat;
  • Șomerii – carnetul de şomer;
  • Pensionari – talonul de pensie;
  • Act doveditor pentru utilizatorii care beneficiază de gratuitate: studenţii cu burse sociale, elevii olimpici, studentii străini cuprinşi în programe educaţionale etc.

Mai multe detalii AICI…

Există diferențe între categoriile de utilizatori din punctul de vedere al accesului la colecții și servicii?2021-09-09T09:05:15+03:00

Nu există diferențe între categoriile de utilizatori, cu excepția serviciului de împrumut de publicații, de care beneficiază, numai în bibliotecile filiale, studenții, cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii din Universitatea București.

Unde se vizează permisul de acces?2021-09-09T09:03:46+03:00

Permisul se vizează întotdeauna la biblioteca emitentă.

Unde se eliberează permisul de acces?2021-09-13T09:45:59+03:00

Permisul se eliberează la Sediul Central, pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepția studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor din Universitatea București. Acestor categorii de utilizatori li se eliberează permis la biblioteca filială din cadrul facultății din cadrul căreia aceștia provin.

Cine are drept de acces la colecții și servicii în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”din București?2021-09-13T09:46:35+03:00

În Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, Sediul Central și bibliotecile filiale, accesul este permis tuturor categoriilor de utilizatori; acesta se face în urma înscrierii la bibliotecă, pe baza permisului de acces valabil.

Ai nevoie de mai multe informații?

Contactează-ne!