Sala de lectură cărți

  • Luni – Joi: 09.00 – 16.00
  • Vineri: 09.00 – 13.00

Birou de permise

  • Luni – Joi: 09.00 – 16.00
  • Vineri: 09.00 – 13.00

Contact

Fondurile de documente, care s-au dezvoltat continuu prin cumpărare, schimb internațional de publicații și donații ale unor profesori, asigură baza documentară necesară desfășurării programelor de studii, la toate nivelurile și formele de pregătire în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Biblioteca deține colecții din operele clasicilor literaturii universale, în original și în limba română, opere fundamentale reprezentative pentru culturile ale căror limbi se studiază în Facultate, lucrări de istorie a literaturii, critică literară, lingvistică, dicționare, enciclopedii, bibliografii, publicații periodice de specialitate.

Studiul teoretic și practic al limbilor străine, ca și aprofundarea și lărgirea cunoștințelor de limbi străine sunt facilitate de o serie de manuale și cursuri existente în colecțiile de documente ale celor trei secții ale Bibliotecii de Limbi și Literaturi Străine.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

LITERATURĂ CLASICĂ * LITERATURĂ CHINEZĂ * LITERATURĂ HINDI * LITERATURĂ TURCĂ * HUNGAROLOGIE * LITERATURĂ FRANCEZĂ * LITERATURĂ ITALIANĂ * LITERATURĂ SPANIOLĂ * LITERATURĂ PORTUGHEZĂ