Detalii legate de legea 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Declarațile de avere și interese ale persoanelor aflate în funcții de conducere

Anunțuri legate de procese în derulare în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

Bilanțuri contabile

Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și Organigrama

Integritate instituțională