Detalii legate de legea 544 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Declarațile de avere și interese ale persoanelor aflate în funcții de conducere

Anunțuri privind dezvoltarea carierei în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

Anunțuri legate de achizitiile publice din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Carol I

Bilanțuri contabile

Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și Organigrama