Sala de lectură monografii

 • Luni – Vineri: 09.00 – 18.00
 • Sâmbătă: 09.00 – 15.00
 • 021 305 9762

Sala de lectură periodice

 • Luni – Joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00

Centru de împrumut

 • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 17.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • 021 305 9759

Biroul de permise

 • Luni, Marți, Joi: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 17.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00

Contact

Biblioteca de Drept deţine un fond total de publicaţii de peste 223.093 volume. Accesul la colecţii se face prin intermediul a două săli de lectură (una în acces direct unde sunt expuse 9.770 volume) a căror capacitate este de 226 de locuri şi un centru de împrumut.Structura colecţiilor bibliotecii oferă o deosebită complexitate informaţională prin gama diversă a documentelor: monografii, cursuri universitare, teze de doctorat, dizertaţii, publicaţii seriale, materiale de referinţe (dicţionare, enciclopedii, bibliografii, repertorii, ghiduri), colecţii şi repertorii de acte normative (legi, decrete, hotărâri).

Colecţiile de documente şi informaţii se află într-un proces continuu de înnoire şi de ridicare a calităţii prin achiziţionarea unui volum anual important de publicaţii, prin sprijinul real al unor edituri care sponsorizează biblioteca cu un număr de exemplare din producţia lor editorială şi prin parteneriatele de schimb la nivel naţional şi internaţional.

Modernizarea continuă a serviciilor aduce la îndemâna publicului utilizator accesul la informaţii pe hârtie cât şi pe suport electronic. Pentru acest lucru biblioteca pune la dispoziţia acestuia o serie întreagă de baze de date academice bibliografice sau cu text integral, româneşti cât şi internaţionale. Gradul de noutate ridicat şi pertinenţa informaţiei provenită din sfera cercetării aduc un real beneficiu procesului de predare ce se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

DREPT * SOCIOLOGIE JURIDICĂ * METODICĂ JURIDICĂ * ÎNVĂŢĂMÂNT * MANAGEMENT * ECONOMIE * PSIHOLOGIE JUDICIARĂ * MEDICINĂ LEGALĂ * URBANISM * GEOPOLITICĂ * FILOSOFIE * ISTORIE * BELETRISTICĂ * ARTĂ * SPORT etc.