Sala de lectură cărți

 • Luni – Vineri: 09.00 – 18.00
 • 021 305 3881

Sala de lectură periodice

 • Luni – Joi: 09.00 – 16.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • 021 305 3881

Centrul de împrumut

 • Luni, Marți, Joi: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 17.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • 021 305 3876

Birou de permise

 • Luni, Marți, Joi: 09.00 – 16.00
 • Miercuri: 09.00 – 17.00
 • Vineri: 09.00 – 13.00
 • 021 305 3876

Contact

Biblioteca Facultăţii de Matematică datează ca bibliotecă de specialitate din anul 1890, fiind prima bibliotecă publică de cărţi şi reviste de matematică din ţară, cu un fond iniţial de aproximativ 200 de volume provenite din donaţia prof. Dimitrie Petrescu. Este continuatoarea bibliotecii Secţiei de matematică şi a laboratoarelor fostei Facultăţi de Ştiinte din Bucureşti.

În 1925 se decide ca biblioteca să fie pusă şi la dispoziţia studenţilor. În 1937 biblioteca Societăţii de Matematică este inclusă în biblioteca facultăţii, îmbogăţind colecţiile de reviste (peste 70 de titluri) provenite din schimbul cu „Buletinul Societăţii de Matematică”. Sub conducerea lui Gheorghe Vrânceanu, numit director al Bibliotecii de Matematică la 1 noiembrie 1939, biblioteca se îmbogăţeşte cu publicaţii valoroase obţinute prin schimb internaţional şi donaţii din partea lui David Emmanuel, Anton Davidoglu, Tullio Levi-Civita, Constantin Gogu, Preduta Bungetianu.

Cu un fond total de 88656 volume la sfârşitul anului 2021 biblioteca noastră pune la dispoziţia utilizatorilor două săli de lectură cu acces direct pentru cărţi (6.109 volume; 60 de locuri), în care documentele sunt grupate pe domenii (matematică, informatică, mecanică, astronomie) şi o sală de lectură pentru publicaţii seriale (cu 23 de locuri). Centrul de împrumut informatizat (17049 de volume) asigură împrumutul de publicaţii şi oferă posibilitatea rezervării acestora pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Matematică-Informatică. Biblioteca deţine fonduri valoroase de documente din domeniile de bază ale matematicii, mecanicii, astronomiei şi informaticii: Logică matematică, Teoria mulţimilor, Algebră liniară, Teoria grupurilor, Analiză matematică, Funcţii reale, Teoria operatorilor, Geometrie, Topologie, Informatică teoretică, Limbaje de programare, Teoria probabilităţilor, Statistică, Mecanică teoretică, Teoria relativităţii, Fractali, Astronomie, Astrofizică, Cosmologie, Mecanică cerească.

Biblioteca este în posesia unui valoros fond de carte bibliofilă (1744 – 1900), în limbile română, franceză, germană, latină. Menţionăm câteva titluri:

– HEDERICH, Benjamin. Der Jugend aus Schulen matematische Ueben. Wittenberg und Zerbst: Verlegts Somuel Gottfried Zimessnaun, 1752.

– HORVATH, Joanne. Elementa matheseos, philosophiae, auditorium usibus. Vol. I – II .Tyrnavie: Typis Colegii Academici Soc. Jesu, 1772, 1773.

– MARTONFI, Antonius. Începuturile astronomice. Trad. de Nicodim Lăcusteanu. Alba Casolina (Alba Iulia): Tipografia Episcopală, 1798.

Fondul de periodice deţine publicaţii seriale româneşti şi străine constituite în colecţii complete ca:

– Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, Berlin, (1826 – );

– Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, Paris, (1836 – );

– Acta Mathematica, Stockholm, (1882 – );

– Gazeta Matematică, Bucureşti, (1895 – );

– The Astrophysical Journal, Chicago, (1896 – );

– Mathematical Reviews, New York, (1940 – ).

Biblioteca posedă şi un important fond de teze de doctorat în limbile română, engleză, franceză, germană şi spaniolă, din care menţionăm:

– DARBOUX, Gaston. Sur les surfaces ortogonales. Propositions de méchanique et d’astronomie. 1866.

– BARBILIAN, Dan. Reprezentarea canonică a adunării ipereliptice. 1929.

– MIHOC, Gh. Asupra proprietăţilor generale ale variabilelor statistice interdependente. 1934.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

LOGICĂ MATEMATICĂ * TEORIA MULŢIMILOR * ALGEBRĂ LINIARĂ * TEORIA GRUPURILOR * ANALIZĂ MATEMATICĂ * FUNCŢII REALE * TEORIA OPERATORILOR * GEOMETRIE * TOPOLOGIE * INFORMATICĂ TEORETICĂ * LIMBAJE DE PROGRAMARE * TEORIA PROBABILITĂŢILOR * STATISTICĂ * MECANICĂ TEORETICĂ * TEORIA RELATIVITĂŢII * FRACTALI * ASTRONOMIE * ASTROFIZICĂ * COSMOLOGIE * MECANICĂ CEREASCĂ