Sediul Central

Sălile de lectură oferă utilizatorilor un mediu adecvat pentru studiu şi cercetare. Sediul Central dispune de 12 săli de lectură specializate pe domenii după cum urmează:

Sala

Profesorilor

 • Locuri: 16

 • Volume: 7200
 • Baze de date: Catalog online, baze de date științifice

Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” cuprinde o colecţie de carte străină din toate domeniile. Accesul este permis numai cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi doctoranzilor. Aceasta sală este dotată cu PC-uri.

Sala

Microformate

 • Locuri: 4

 • Dotare Tehnică: Mașini de citit microfilme și microfișe, videoplayer

Sala Microformate oferă condiţii şi echipamente adecvate pentru consultarea microformatelor şi domeniilor: Biblioteconomiei. Ştiinţa Informării

Sala

Robert Schuman

 • Locuri: 12
 • Volume: 1747
 • Baze de date: Catalog online, baze de date științifice

Sala „Robert Schuman” sau Centrul de Documentare Europeană pune la dispoziție documente pe teme europene. Aceasta sală este dotată cu PC-uri.

Sala

Multimedia

 • Locuri: 32
 • Volume: 705

 • Baze de date: Baze de date științifice
Sala Multimedia „Ing. Petre Badea” este specializată în domeniul Tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor. Aceasta sală este dotată cu PC-uri.

Sala

Mircea Tomescu

 • Locuri: 12
 • Volume: 411

 • Baze de date: Catalog online, Baze de date științifice

Sala „Mircea Tomescu” oferă spre consultare documente ce aparţin domeniului energiei. Aceasta sală este dotată cu PC-uri.

Sala

Simion Mehedinți

 • Locuri: 40
 • Volume: 5800
 • Baze de date: Catalog online

Sala „Simion Mehedinţi” (Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”) pune la dispoziţie materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii, ghiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte americană

Sala

Europa

 • Locuri: 34
 • Volume: 7372
 • Baze de date: Baze de date științifice

Sala Europa cuprinde documente provenite de la diferite organisme internaţionale şi oferă spre consultare documente din domeniile: Drept. Uniunea Europeană. Organizaţii Internaţionale. Economie. Geografie. Management.

Locul se poate reţine de la punctul de rezervare locuri de la parter.

Sala

Minerva

 • Locuri: 42
 • Volume: 6803

 • Baze de date: Baze de date științifice

Sala Minerva este o sală de referinţe care găzduieşte domeniile: Matematică. Astronomie. Fizică. Chimie. Biologie. Botanică. Zoologie. Medicină. Psihologie.

Sala

G. Dem. Teodorescu

 • Locuri: 93

 • Volume: 4956
 • Baze de date: Baze de date științifice

Sala „G. Dem. Teodorescu” este o sală pentru consultarea publicaţiilor seriale (ziare, reviste de specialitate)

Sala

Titu Maiorescu

 • Locuri: 68
 • Volume: 8320
 • Baze de date: Baze de date științifice

Sala „Titu Maiorescu” deţine colecţii ce acoperă domeniile Filosofie. Politologie. Religie. Sociologie. Arheologie. Ştiinţe auxiliare ale Istoriei. Istorie Universală. Istoria României

Sala

Șt. O. Iosif

 • Locuri: 68
 • Volume: 8561

 • Baze de date: Baze de date științifice
Sala „Şt. O. Iosif” găzduieşte domeniile Artă. Folclor. Lingvistică. Literatură

Sala

C. Rădulescu Motru

 • Locuri: 40

 • Volume: 5900
 • Baze de date: Baze de date științifice

Sala „C. Rădulescu Motru” (Secţia Pedagogică) oferă spre consultare documente din domeniile psihopedagogiei, învăţământului şi ştiinţelor educaţiei