Sala de lectură

  • Luni – Vineri : 09.00 – 18.00
  • 021 313 0805

Centru de Împrumut

  • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
  • Miercuri : 09.00 – 17.00
  • Vineri : 09.00 – 13.00
  • 021 313 0805

Biroul de permise

  • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
  • Miercuri : 09.00 – 17.00
  • Vineri : 09.00 – 13.00
  • 021 313 0805

Contact

Biblioteca de Filosofie este o bibliotecă specializată, deţinând un fond de 58.611 volume, colecţiile de publicaţii fiind adecvate nevoilor utilizatorilor, atât ale celor care se familiarizează cu teoriile şi concepţiile filosofice, cât şi ale celor interesaţi de aprofundarea studiilor universitare şi de cercetare ştiinţifică. Se distinge de asemenea prin volumul mare de carte de specialitate din secolul al XIX-lea şi perioada interbelică.

Sunt reprezentate la nivel de excelenţă domenii precum istoria filosofiei, fenomenologia, filosofia analitică, filosofia minţii, epistemologia şi filosofia ştiinţelor, filosofia moral-politică. Biblioteca dispune de un fond reprezentativ de periodice de specialitate străine .

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

ISTORIA FILOSOFIEI * FENOMENOLOGIA * FILOSOFIA ANALITICĂ * FILOSOFIA MINŢII * EPISTEMOLOGIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢELOR * FILOSOFIA MORAL-POLITICĂ