Sala de lectură 

  • Luni – Vineri : 09.00 – 18.00
  • 021 314 0326 / 129

Centrul de împrumut

  • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
  • Miercuri : 09.00 – 17.00
  • Vineri : 09.00 – 13.00
  • 021 314 0326 / 129

Birou de permise

  • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
  • Miercuri : 09.00 – 17.00
  • Vineri : 09.00 – 13.00
  • 021 314 0326 / 129

Contact

Biblioteca de Sociologie şi Asistenţă Socială deţine un fond total de 26.100 volume în trei săli de lectură (80 locuri) cu acces direct la publicaţii (12.273 volume) şi un centru de împrumut.

Publicaţiile pe suport hârtie şi electronic din colecţii (cărţi, publicaţii seriale, albume, CD-uri) şi aparţin domeniilor: Sociologie, Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Psihologie socială, Comunicare, Antropologie, Opinie publică, Sociologie politică, Sociologia familiei, Statistică, Asistenţă socială, Politică socială, Criminologie, Sociologie rurală, Sociologie urbană, Administraţie publică, Management, Organizaţii, Marketing, Relaţii publice etc.

Biblioteca deţine şi un fond important de periodice de specialitate româneşti şi străine, dintre care menţionăm: Sociologie Românească, Calitatea Vieţii, Revista de Asistenţă Socială, American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, Revue Francaise de Sociologie, Social Psychology Quarterly, Public Opinion Quarterly, Current Anthropology, The Economist.

Biblioteca deţine valoroase publicaţii ştiinţifice de specialitate elaborate de către clasicii sociologiei româneşti şi străine – Dimitrie Gusti, Traian Herseni, Henri H. Stahl, Mircea Vulcănescu, Anton Golopenţia, Constantin Rădulescu-Motru, Ion Ungureanu, Emile Durkheim, Max Weber, Vilfredo Paretto, Immanuel Wallerstein etc.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

SOCIOLOGIE * METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ * PSIHOLOGIE SOCIALĂ * COMUNICARE * ANTROPOLOGIE * OPINIE PUBLICĂ * SOCIOLOGIE POLITICĂ * SOCIOLOGIA FAMILIEI * STATISTICĂ * ASISTENŢĂ SOCIALĂ * POLITICĂ SOCIALĂ * CRIMINOLOGIE * SOCIOLOGIE RURALĂ * SOCIOLOGIE URBANĂ * ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ * MANAGEMENT * ORGANIZAŢII * MARKETING * RELAŢII PUBLICE