Sala de lectură 

  • Luni – Vineri: 9.00 – 18.00
  • 021 318 1555 / 6

Centrul de împrumut

  • Luni, Marți, Joi: 9.00 – 16.00
  • Miercuri: 9.00 – 17.00
  • Vineri: 09:00 – 13:00
  • 021 318 1555 / 6

Birou de permise

  • Luni – Marți, Joi: 09:00 – 16:00
  • Miercuri: 09:00 – 17:00
  • Vineri: 9.00 – 13.00
  • 021 318 1555 / 6

Contact

Biblioteca de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării deţine un fond de 19.796 volume dintre care 13.834 cărţi şi 5.962 publicaţii seriale. Acestea sunt organizate astfel:
– sala de lectură cu acces direct pentru publicaţii monografice;
– sala de lectură publicaţii seriale;
– centrul de împrumut.

În sala de lectură cărţile sunt aşezate după domeniile de bază: Sistemul Mass Media, Mass Media – Profesie, Mass Media – Management, Presa scrisă (Genuri, Tematică), Istoria Presei, Presa Audiovizuală (Radio si Televiziune), Presa Scrisă – Tehnici de Redactare, Comunicare, Comunicare Politică, Comunicare – Metode de Cercetare, Relaţii Publice (Generalităţi, Comunicare cu Presa, Gestiunea crizei, Comunicare Internă, Campanii de Relaţii Publice), Publicitate, Antropologie, Antropologia Comunicării, Cultură Populară, Lingvistică, Semiotică, Retorică şi Argumentare, Analiza Discursului, Multimedia, Dreptul Comunicării şi după domenii conexe: Ştiinţe Politice, Psihologie, Sociologie, Management, Economie, Etică, Fotografie, Film, Filosofie, Limbi Străine, Istorie, completate de un fond consistent de publicaţii de referinţe – dicţionare, enciclopedii, ghiduri.

Biblioteca deţine un număr semnificativ de publicaţii străine (cărţi şi publicaţii seriale în limbile engleză şi franceză în special) şi publicaţii româneşti de la cele mai prestigioase edituri de la noi: Polirom, Institutul European, Comunicare.ro, Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Academiei Române. La acestea se adaugă un foarte valoros fond de cercetare cu exemplare unice în România (126 titluri) şi chiar în Europa. Acestea servesc programelor şcolii doctorale de Ştiinţe ale Comunicării.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

SISTEMUL MASS MEDIA * MASS MEDIA – PROFESIE * MASS MEDIA – MANAGEMENT * PRESA SCRISĂ (GENURI, TEMATICĂ) * ISTORIA PRESEI * PRESA AUDIOVIZUALĂ (RADIO SI TELEVIZIUNE) * PRESA SCRISĂ – TEHNICI DE REDACTARE * COMUNICARE * COMUNICARE POLITICĂ * COMUNICARE – METODE DE CERCETARE * RELAŢII PUBLICE (GENERALITĂŢI * COMUNICARE CU PRESA * GESTIUNEA CRIZEI * COMUNICARE INTERNĂ * CAMPANII DE RELAŢII PUBLICE) * PUBLICITATE * ANTROPOLOGIE * ANTROPOLOGIA COMUNICĂRII * CULTURĂ POPULARĂ * LINGVISTICĂ * SEMIOTICĂ * RETORICĂ ŞI ARGUMENTARE * ANALIZA DISCURSULUI * MULTIMEDIA * DREPTUL COMUNICĂRII ŞI DUPĂ DOMENII CONEXE: ŞTIINŢE POLITICE * PSIHOLOGIE * SOCIOLOGIE * MANAGEMENT * ECONOMIE * ETICĂ * FOTOGRAFIE * FILM * FILOSOFIE * LIMBI STRĂINE.