Sala de lectură cărți

 • Luni – Vineri: 09.00 – 18.00
 • Sâmbătă : 09.00 – 15.00
 • 021 314.00.67

Sala de lectură periodice

 • Luni – Joi : 09.00 – 16.00
 • Vineri : 09.00 – 13.00
 • 021 314.00.67

Centrul de împrumut

 • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
 • Miercuri : 09.00 – 17.00
 • Vineri : 09.00 – 13.00
 • 021 314.00.67

Birou de permise

 • Luni, Marți, Joi : 09.00 – 16.00
 • Miercuri : 09.00 – 17.00
 • Vineri : 09.00 – 13.00
 • 021 314.00.67

Contact

Biblioteca de Litere deține un fond total de 131.425 volume, două săli de lectură (carte și periodice) și un centru de împrumut la domiciliu cu acces direct și operare electronică.

Publicațiile se regăsesc pe suport hârtie și electronic și aparțin domeniilor: Lingvistică generală, Etnografie și folclor, Literatură universală, Teoria literaturii, Estetică, Artă, Cultură și civilizație, Limba română și limbi străine, Literatura română și literaturi străine, Pedagogie, Psihologie, Educație, Biblioteconomie, Comunicare și relații publice, Birotică, Istorie și filozofie.

Biblioteca deține un fond valoros pentru cercetare și pentru formarea unei personalități filologico-umaniste. Dintre valorile înscrise în patrimoniul său menționăm fondul de carte veche și ediții rare:
– Biblia de la București, 1688;
– D. Cantemir: Divanul. Iaşi,1698.

Există și un fond reprezentativ de periodice de specialitate românești si străine dintre care cităm: Columna lui Traian, Familia, Ramuri, Arhiva, Bilete de papagal, Convorbiri literare, Revista Fundațiilor Regale, Dacia literară, Euphorion, Jurnalism și comunicare, Limba română, Studii și cercetări lingvistice, Poetics, Documentaliste. Lucrările de referință sunt reprezentate printr-o mare diversitate de dicționare, enciclopedii, bibliografii, biobibliografii, indici de reviste etc.
Biblioteca este în posesia unui fond valoros de teze de doctorat din domeniul filologiei și culturii, precum și a unor volume de artă.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

LINGVISTICĂ GENERALĂ * ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR * LITERATURĂ UNIVERSALĂ * TEORIA LITERATURII * ESTETICĂ * ARTĂ * CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE * LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBI STRĂINE * LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LITERATURE STRĂINE * PEDAGOGIE * PSIHOLOGIE * EDUCAŢIE * BIBLIOTECONOMIE * COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE * BIROTICĂ * ISTORIE ŞI FILOZOFIE.