Sala de lectură cărți

  • Luni – Joi: 09:00 – 16:00
  • Vineri: 09:00 – 13:00

Centrul de împrumut

  • Luni – Joi: 09:00 – 16:00
  • Vineri: 09:00 – 13:00

Birou de permise

  • Luni – Joi: 09:00 – 16:00
  • Vineri: 09:00 – 13:00

Contact

Fondurile de documente, care s-au dezvoltat continuu prin cumpărare, schimb internaţional de publicaţii şi donaţii ale unor profesori, asigură baza documentară necesară desfăşurării programelor de studii, la toate nivelurile şi formele de pregătire în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.

Biblioteca deţine colecţii din operele clasicilor literaturii universale, în original şi în limba română, opere fundamentale reprezentative pentru culturile ale căror limbi se studiază în Facultate, lucrări de istorie a literaturii, critică literară, lingvistică, dicţionare, enciclopedii, bibliografii, publicaţii periodice de specialitate.

Studiul teoretic şi practic al limbilor străine, ca şi aprofundarea şi lărgirea cunoştinţelor de limbi străine sunt facilitate de o serie de manuale şi cursuri existente în colecţiile de documente ale celor trei secţii ale Bibliotecii de Limbi şi Literaturi Străine.

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

LITERATURĂ ENGLEZĂ ŞI AMERICANĂ. ISTORIE ŞI CRITICĂ * LITERATURĂ ENGLEZĂ. ANTOLOGII * LITERATURĂ GERMANĂ * LITERATURĂ CEHO – SLOVACĂ * LITERATURĂ POLONĂ * LITERATURĂ BULGARĂ * LITERATURĂ SÂRBO – CROATĂ * LITERATURĂ SLOVENĂ ŞI MACEDONEANĂ * LITERATURĂ UCRAINEANĂ * LITERATURĂ RUSĂ