Documente necesare

 • cartea de identitate sau pașaportul
 • carnet de student sau legitimația de doctorand;
  • permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi trebuie vizat în fiecare an universitar
 • cartea de identitate sau pașaportul
 • Legitimația de serviciu
 • cartea de identitate sau pașaportul
 • adeverinţă de înscriere la doctorat
 • cartea de identitate sau pașaportul
 • talonul de pensie
 • cartea de identitate sau pașaportul
 • carnetul de șomer
 • cartea de identitate sau pașaportul
 • certificat de dizabilitate

Modalități de plată

Primirea permisului

Studenți din instituțiile de învățământ superior de stat din București*, studenți din instituțiile de învățământ superior de stat din țară, studenți cu burse sociale, studenți străini cuprinși în programe educaționale (Socrates, Erasmus etc.)*, elevi olimpici, angajați ai Ministerului Educației, bibliotecari, cadre didactice pensionate, persoane cu dizabilități

Eliberare permis

Gratuit

Cadre didactice, cercetători și doctoranzi din învățământul universitar și cadre didactice din învățământul preuniversitar din instituțiile de învățământ de stat și particular din București*, studenți din instituțiile de învățământ superior particular din București

Eliberare permis

Lei30la înscriere

Viză Anuală

Lei15Anual

Elevi de liceu, cadre didactice, cercetători și doctoranzi din învățământul superior și cadre didactice din învățământul preuniversitar, din instituțiile de învățământ de stat și particular din țară și din străinătate, studenți din instituțiile de învățământ superior particular din țară și studenți din străinătate

Eliberare permis
lunar

Lei10pe lună**

Eliberare permis
la 6 luni

Lei15la 6 luni***

Specialişti din diferite ramuri ale economiei naţionale
Alte categorii socio-profesionale: pensionari, şomeri, persoane fără loc de muncă etc.

Eliberare permis lunar

Lei20pe lună**

Eliberare permis la 6 luni

Lei30la 6 luni***

Alte categorii în afara celor menționate mai sus

Eliberare permis de o zi

Lei5pe zi**

Mențiuni:

* Cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii și studenții Universității din București beneficiază și de servicii de împrumut de la biblioteca de profil.
** Studenții din instituțiile de învățământ superior de stat din țară pot opta pentru eliberarea unui permis cu valabilitate de 1 lună, 6 luni sau 1 an.