Contact

  • Dr. Aurelian Cătălin Popescu – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 230, 231

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor are drept scop prevenirea continuă a degradării documentelor prin metode şi tehnici moderne şi refacerea, cu mijloace specifice, a stării fizice a documentelor vechi, rare şi preţioase aflate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, care impun aplicarea unor tratamente preventive sau curative.

Laboratorul de patologie şi restaurare a cărţii este autorizat de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru a realiza lucrări de restaurare pentru carte veche, rară, document, pergament, îndeplinind cerinţele impuse de legislația în vigoare.

Atelierul de legătorie, parte componentă a biroului Prezervarea şi Restaurarea Publicaţiilor, are ca obiect de activitate  realizarea refacerii legăturii documentelor care au suferit deteriorări ca urmare a utilizării intense, fotocopierii defectuoase sau a unei structuri deficitare.

Atelierul de fotomultiplicare realizează toată gama de documente tipizate necesare în bibliotecă.

Alte departamente

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

Aveți nevoie de mai multe informații?