Anunt de publicitate în vederea achizitiei de publicatii neperiodice românești și străine, pe suport de hârtie, conform caiet de sarcini (inclusiv 2 anexe). (anunț de publicitate nr. ADV1430412/06.06.2024, publicat în SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro)

Raport consultare SEAP_semnat Caiet de sarcini cu Anexe_semnat AP [...]

Anunt de publicitate în vederea achizitiei de publicatii neperiodice românești și străine, pe suport de hârtie, conform caiet de sarcini (inclusiv 2 anexe). (anunț de publicitate nr. ADV1430412/06.06.2024, publicat în SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro)2024-06-10T12:51:31+03:00