Contact

  • Rodica Mitoiu – Manager

  • 021.313.16.05/ 021.313.16.06/int. 259

  • Str. C. A. Rosetti, nr. 2-6, Sector 1, București

Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând 391 de locuri şi a celor 10 cabinete pentru studiu individual.

Obiectivele fundamentale ale serviciului Comunicarea Colecţiilor au în vedere perfecţionarea accesului la informaţii şi documente, dinamica lecturii, asigurarea, prin multiple forme de relaţionare publică, a unor îndrumări optime ale utilizatorilor şi colaborarea constantă şi eficientă cu alte structuri infodocumentare.

În acest departament se asigură și serviciul de împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional, ai cărui beneficiari sunt structurile similare din ţară și din străinătate sau studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii din instituţiile de învăţământ superior din capitală.

Pe lângă asigurarea consultării documentelor şi a unui cadru optim pentru lectură, activităţile care se desfăşoară în serviciul Comunicarea Colecţiilor sunt: acordarea de asistenţă în navigarea pe Internet, salvarea şi printarea documentelor electronice, fotografierea și scanarea de imagini, asigurarea unor servicii de furnizare a documentelor la distanță, conversia digitală a microformatelor, organizarea şi gestionarea colecţiilor.

Alte departamente

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

  • Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor are drept scop prevenirea continuă a degradării documentelor prin metode şi tehnici moderne şi refacerea, cu mijloace specifice, a stării fizice a documentelor vechi, rare şi preţioase aflate în colecţiile ...

  • Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor urmăreşte dezvoltarea selectivă a colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București, asigurând acoperirea informaţională echilibrată a principalelor domenii ale cunoașterii ...

Aveți nevoie de mai multe informații?