Contact

  • Rodica Mitoiu – Manager

  • 021.313.16.05/ 021.313.16.06/int. 259

  • Str. C. A. Rosetti, nr. 2-6, Sector 1, București

Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând 391 de locuri şi a celor 10 cabinete pentru studiu individual.

Obiectivele fundamentale ale serviciului Comunicarea Colecţiilor au în vedere perfecţionarea accesului la informaţii şi documente, dinamica lecturii, asigurarea, prin multiple forme de relaţionare publică, a unor îndrumări optime ale utilizatorilor şi colaborarea constantă şi eficientă cu alte structuri infodocumentare.

În acest departament se asigură și serviciul de împrumut interbibliotecar naţional şi internaţional, ai cărui beneficiari sunt structurile similare din ţară și din străinătate sau studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii din instituţiile de învăţământ superior din capitală.

Pe lângă asigurarea consultării documentelor şi a unui cadru optim pentru lectură, activităţile care se desfăşoară în serviciul Comunicarea Colecţiilor sunt: acordarea de asistenţă în navigarea pe Internet, salvarea şi printarea documentelor electronice, fotografierea și scanarea de imagini, asigurarea unor servicii de furnizare a documentelor la distanță, conversia digitală a microformatelor, organizarea şi gestionarea colecţiilor.

Alte departamente

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

Aveți nevoie de mai multe informații?