Contact

  • Dr. Andreea Badea – Manager

  • 021.312.08.44/ int.240
  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Biroul Bibliofilie.Manuscrise are ca obiectiv valorificarea documentelor bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București. Biroul  organizează, prelucrează în regim informatizat, indexează și promovează prin intermediul expozițiilor din cadrul instituției, fondurile de carte veche străină (1455-1750), carte veche românească (1508-1830), cărți românești și străine care întrunesc alte criterii bibliofile (ilustrații de artă, ediții limitate, de autor, definitive, exemplare adnotate de mari personalități, exemplare ale unor lucrări rare, exemplare care nu au fost puse în comerț,  lucrări daco-romanica etc.), manuscrise, corespondență, hărți vechi, fotografii, ex libris-uri, grafică, medalii.

Din anul 2007 în sfera de activitate a biroului Bibliofilie.Manuscrise a fost inclusă și organizarea arhivei istorice a instituției.

Documentele bibliofile, aflate în colecțiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, pot fi consultate de categoriile specifice de utilizatori (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți),  între orele 9.30 – 15.30, de luni până joi, iar vineri între orele 9.30 – 13.30, numai în Sala de lectură G. Dem. Teodorescu.     Accesul la colecțiile de documente bibliofile se face numai cu aprobarea scrisă a Biroului Bibliofilie.Manuscrise, pe baza unei cereri motivate a solicitantului.

Alte departamente

  • Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

  • erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

Aveți nevoie de mai multe informații?