Contact

  • Alice Oprea – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 244, 243, 283

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin catalogarea, clasificarea şi indexarea în sistem informatizat a tuturor tipurilor de resurse monografice intrate în Unitatea Centrală şi în bibliotecile filiale, conform normelor şi standardelor internaţionale. Serviciul se ocupă, concomitent, și de îmbogăţirea, întreţinerea și actualizarea fişierelor de autoritate pentru descriptori, autori, nume de persoane, colectivităţi.

Prelucrarea presupune efectuarea de înregistrări şi gestiunea simultană a două baze de date: baza bibliografică şi baza autorităţilor. Scopul gestiunii şi extinderii acestor baze de date este acela de a furniza informaţii necesare accesării, livrării, validării şi utilizării colecțiilor bibliotecii.

Alte departamente

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • Biroul Bibliofilie.Manuscrise are ca obiectiv valorificarea documentelor bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București. Biroul  organizează, prelucrează în regim informatizat, indexează și promovează prin intermediul ...

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

Aveți nevoie de mai multe informații?