Contact

  • Alice Oprea – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 244, 243, 283

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin catalogarea, clasificarea şi indexarea în sistem informatizat a tuturor tipurilor de resurse monografice intrate în Unitatea Centrală şi în bibliotecile filiale, conform normelor şi standardelor internaţionale. Serviciul se ocupă, concomitent, și de îmbogăţirea, întreţinerea și actualizarea fişierelor de autoritate pentru descriptori, autori, nume de persoane, colectivităţi.

Prelucrarea presupune efectuarea de înregistrări şi gestiunea simultană a două baze de date: baza bibliografică şi baza autorităţilor. Scopul gestiunii şi extinderii acestor baze de date este acela de a furniza informaţii necesare accesării, livrării, validării şi utilizării colecțiilor bibliotecii.

Alte departamente

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

  • Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

Aveți nevoie de mai multe informații?