Contact

  • Alice Oprea – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 244, 243, 283

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin catalogarea, clasificarea şi indexarea în sistem informatizat a tuturor tipurilor de resurse monografice intrate în Unitatea Centrală şi în bibliotecile filiale, conform normelor şi standardelor internaţionale. Serviciul se ocupă, concomitent, și de îmbogăţirea, întreţinerea și actualizarea fişierelor de autoritate pentru descriptori, autori, nume de persoane, colectivităţi.

Prelucrarea presupune efectuarea de înregistrări şi gestiunea simultană a două baze de date: baza bibliografică şi baza autorităţilor. Scopul gestiunii şi extinderii acestor baze de date este acela de a furniza informaţii necesare accesării, livrării, validării şi utilizării colecțiilor bibliotecii.

Alte departamente

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

  • Biroul Bibliofilie.Manuscrise are ca obiectiv valorificarea documentelor bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București. Biroul  organizează, prelucrează în regim informatizat, indexează și promovează prin intermediul ...

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

Aveți nevoie de mai multe informații?