Contact

  • Bogdan Popescu – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 242, 241

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care dispune Unitatea Centrală a Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” Bucureşti și organizarea colecţiilor de publicaţii din depozitele şi sălile de lectură ale Unităţii Centrale. O prioritate a activităţii serviciului o constituie prelucrarea retrospectivă a documentelor din fondurile bibliotecii și deselecția sistematică a acestora, cu scopul de a oferi acces  utilizatorilor la o colecţie de publicaţii actuale, în concordanță cu cerințele lor informaționale.

Activităţile concrete sunt: realizarea tuturor tipurilor de evidenţă de bibliotecă, selecţia documentelor nereflectate în baza de date şi prelucrarea retrospectivă a acestora, definirea, editarea şi tipărirea etichetelor de barcod şi cotă atât pentru documentele Unităţii Centrale, cât şi pentru cele ale bibliotecilor filiale, întocmirea listelor de noutăţi pe domenii și a statisticilor de evidenţă a publicaţiilor din Unitatea Centrală, pe tipuri de documente, numeric şi valoric.

Compartimentul Prelucrarea și Administrarea Colecțiilor Secției Pedagogice ”I. C. Petrescu”, aflat în subordinea serviciului Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități: prelucrarea retrospectivă a publicațiilor secției Pedagogice ”I. C. Petrescu”, înregistrarea şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale – referitoare la mărimea, componenţa şi dinamica fondului de documente, de care dispune Secția Pedagogică ”I. C. Petrescu”.

Activităţile concrete sunt următoarele: efectuarea selecţiei documentelor româneşti şi străine, din colecția Secției Pedagogică ”I. C. Petrescu”, în funcţie de gradul de uzură fizică sau morală, avizată de Comisia de deselecţie; verificarea publicațiilor în registrele inventar și în catalogul topografic; întocmirea referatelor de transfer; realizarea listelor de publicații în vederea casării; operarea eliminărilor din colecţii în instrumentele de evidenţă.

Alte departamente

  • Biroul Bibliofilie.Manuscrise are ca obiectiv valorificarea documentelor bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București. Biroul  organizează, prelucrează în regim informatizat, indexează și promovează prin intermediul ...

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor urmăreşte dezvoltarea selectivă a colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București, asigurând acoperirea informaţională echilibrată a principalelor domenii ale cunoașterii ...

Aveți nevoie de mai multe informații?