Contact

  • Bogdan Popescu – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 242, 241

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care dispune Unitatea Centrală a Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” Bucureşti și organizarea colecţiilor de publicaţii din depozitele şi sălile de lectură ale Unităţii Centrale. O prioritate a activităţii serviciului o constituie prelucrarea retrospectivă a documentelor din fondurile bibliotecii și deselecția sistematică a acestora, cu scopul de a oferi acces  utilizatorilor la o colecţie de publicaţii actuale, în concordanță cu cerințele lor informaționale.

Activităţile concrete sunt: realizarea tuturor tipurilor de evidenţă de bibliotecă, selecţia documentelor nereflectate în baza de date şi prelucrarea retrospectivă a acestora, definirea, editarea şi tipărirea etichetelor de barcod şi cotă atât pentru documentele Unităţii Centrale, cât şi pentru cele ale bibliotecilor filiale, întocmirea listelor de noutăţi pe domenii și a statisticilor de evidenţă a publicaţiilor din Unitatea Centrală, pe tipuri de documente, numeric şi valoric.

Compartimentul Prelucrarea și Administrarea Colecțiilor Secției Pedagogice ”I. C. Petrescu”, aflat în subordinea serviciului Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități: prelucrarea retrospectivă a publicațiilor secției Pedagogice ”I. C. Petrescu”, înregistrarea şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale – referitoare la mărimea, componenţa şi dinamica fondului de documente, de care dispune Secția Pedagogică ”I. C. Petrescu”.

Activităţile concrete sunt următoarele: efectuarea selecţiei documentelor româneşti şi străine, din colecția Secției Pedagogică ”I. C. Petrescu”, în funcţie de gradul de uzură fizică sau morală, avizată de Comisia de deselecţie; verificarea publicațiilor în registrele inventar și în catalogul topografic; întocmirea referatelor de transfer; realizarea listelor de publicații în vederea casării; operarea eliminărilor din colecţii în instrumentele de evidenţă.

Alte departamente

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

  • Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor are drept scop prevenirea continuă a degradării documentelor prin metode şi tehnici moderne şi refacerea, cu mijloace specifice, a stării fizice a documentelor vechi, rare şi preţioase aflate în colecţiile ...

Aveți nevoie de mai multe informații?