Contact

  • Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – Manager

  • 021.313.16.05/int. 286

  • Str. C. A. Rosetti, nr.2-6, Sector 1, București

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” – Relații cu utilizatorii a fost creată ca urmare a fuziunii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“  Bucureşti, în baza OUG 117 din 30 decembrie 2013.

Sălile de lectură ale Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu”- Relații cu utilizatorii oferă spre consultare în acces direct peste 6.000 de volume (cărţi, periodice, materiale audiovizuale) din domeniile: pedagogie, psihologie, învăţământ şi ştiinţele educaţiei, alături de materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii, ghiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte americană. Colecțiile sunt organizate în cele două săli de lectură – Sala 6 „C. Rădulescu-Motru” şi  Sala 7 „Simion Mehedinţi” – care dispun de câte 40 de locuri fiecare.

Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu”Relații cu utilizatorii asigură: împrumutul direct pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorii din reţeaua Ministerului Educaţiei şi doctoranzi, din Bucureşti şi din ţară și împrumutul interbibliotecar naţional de publicaţii, destinat utilizatorilor bibliotecilor şi centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar din Bucureşti şi din ţară.

Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu”Relații cu utilizatorii pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de aproximativ 26.000 volume de cărţi, în principal din domeniile psihopedagogie, învăţământ şi ştiinţele educaţiei, dar şi din alte domenii ale cunoaşterii.

Alte departamente

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

  • erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

Aveți nevoie de mai multe informații?