Contact

  • Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – Manager

  • 021.313.16.05/int. 286

  • Str. C. A. Rosetti, nr.2-6, Sector 1, București

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” – Relații cu utilizatorii a fost creată ca urmare a fuziunii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“  Bucureşti, în baza OUG 117 din 30 decembrie 2013.

Sălile de lectură ale Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu”- Relații cu utilizatorii oferă spre consultare în acces direct peste 6.000 de volume (cărţi, periodice, materiale audiovizuale) din domeniile: pedagogie, psihologie, învăţământ şi ştiinţele educaţiei, alături de materiale de referinţă (dicţionare, enciclopedii, ghiduri, atlase, albume etc.) şi un fond de carte americană. Colecțiile sunt organizate în cele două săli de lectură – Sala 6 „C. Rădulescu-Motru” şi  Sala 7 „Simion Mehedinţi” – care dispun de câte 40 de locuri fiecare.

Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu”Relații cu utilizatorii asigură: împrumutul direct pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorii din reţeaua Ministerului Educaţiei şi doctoranzi, din Bucureşti şi din ţară și împrumutul interbibliotecar naţional de publicaţii, destinat utilizatorilor bibliotecilor şi centrelor de informare şi documentare din învăţământul preuniversitar din Bucureşti şi din ţară.

Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I.C. Petrescu”Relații cu utilizatorii pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de aproximativ 26.000 volume de cărţi, în principal din domeniile psihopedagogie, învăţământ şi ştiinţele educaţiei, dar şi din alte domenii ale cunoaşterii.

Alte departamente

  • erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

  • Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

Aveți nevoie de mai multe informații?