Contact

  • Dr. Alina Munteanu – Manager

  • 021.313.16.15/int. 273, 246 

  • Str. C. A. Rosetti, nr.2-6, Sector 1, București 

Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă – asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de carte şi periodice, împreună cu Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii; circulația publicațiilor prin  administrarea şi gestionarea  publicaţiilor, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii într-o formă fizică adecvată şi într-un timp cât mai redus; gestiunea publicațiilor prin securizarea și inventarierea lor.

Activitățile curente ale serviciului, desfășurate în cele 12 depozite din corpul Boema al bibliotecii şi 5 depozite din corpul Fundaţiei, însumând 23.138 de metri liniari de rafturi şi un fond total de aproximativ 700.000 volume,  sunt următoarele: realizarea operaţiilor de preluare, prelucrare şi evidenţă a documentelor Unităţii Centrale; organizarea colecţiilor de publicaţii şi depozitarea acestora; gestionarea fondurilor (operaţii de verificare, triere şi selecţie a publicaţiilor); organizarea activităţii de circulaţie prin transmiterea publicaţiilor din depozite către sălile de lectură, centrul de împrumut, expoziţii  şi serviciile bibliotecii; verificarea stării fizice a fondurilor, în vederea depistării publicaţiilor deteriorate şi stabilirea priorităţilor de tratament (recondiţionarea publicaţiilor în cadrul Atelierului de Legătorie sau restaurarea acestora în cadrul Laboratorului de Patologie şi Restaurare a Cărţii), precum și eliminarea publicațiilor perimate din colecții.

Alte departamente

Aveți nevoie de mai multe informații?