Contact

  • Dr. Alina Munteanu – Manager

  • 021.313.16.15/int. 273, 246 

  • Str. C. A. Rosetti, nr.2-6, Sector 1, București 

Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă – asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de carte şi periodice, împreună cu Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii; circulația publicațiilor prin  administrarea şi gestionarea  publicaţiilor, astfel încât acestea să poată fi puse la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii într-o formă fizică adecvată şi într-un timp cât mai redus; gestiunea publicațiilor prin securizarea și inventarierea lor.

Activitățile curente ale serviciului, desfășurate în cele 12 depozite din corpul Boema al bibliotecii şi 5 depozite din corpul Fundaţiei, însumând 23.138 de metri liniari de rafturi şi un fond total de aproximativ 700.000 volume,  sunt următoarele: realizarea operaţiilor de preluare, prelucrare şi evidenţă a documentelor Unităţii Centrale; organizarea colecţiilor de publicaţii şi depozitarea acestora; gestionarea fondurilor (operaţii de verificare, triere şi selecţie a publicaţiilor); organizarea activităţii de circulaţie prin transmiterea publicaţiilor din depozite către sălile de lectură, centrul de împrumut, expoziţii  şi serviciile bibliotecii; verificarea stării fizice a fondurilor, în vederea depistării publicaţiilor deteriorate şi stabilirea priorităţilor de tratament (recondiţionarea publicaţiilor în cadrul Atelierului de Legătorie sau restaurarea acestora în cadrul Laboratorului de Patologie şi Restaurare a Cărţii), precum și eliminarea publicațiilor perimate din colecții.

Alte departamente

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

  • Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

Aveți nevoie de mai multe informații?