Contact

  • Violeta Moraru – Manager

  • 021.312.01.08/int. 262, 266, 267

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor urmăreşte dezvoltarea selectivă a colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București, asigurând acoperirea informaţională echilibrată a principalelor domenii ale cunoașterii cu documente de toate tipurile, românești și străine, cu excepţia publicaţiilor seriale.

Scopul serviciului Dezvoltarea Colecţiilor  este de a achiziţiona toate tipurile de documente, indiferent de suport, cu excepţia publicaţiilor seriale, reprezentând resurse informaţionale necesare susţinerii planurilor de învăţământ şi cercetare.

Dezvoltarea colecţiilor de documente se desfăşoară pe baza Strategiei de dezvoltare a colecţiilor care se actualizează periodic la 5 ani şi a planurilor anuale de dezvoltare a colecţiilor.

Achiziția, atât cea curentă, cât și cea retrospectivă, se realizează centralizat pentru Unitatea Centrală şi bibliotecile filiale din Universitatea Bucureşti, în urma activităților de informare și selecție, achiziția propriu-zisă a documentelor efectuându-se prin cumpărare, donație, schimb interbibliotecar sau transfer.

Alte departamente

  • erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

  • Biroul Bibliofilie.Manuscrise are ca obiectiv valorificarea documentelor bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București. Biroul  organizează, prelucrează în regim informatizat, indexează și promovează prin intermediul ...

  • Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin ...

Aveți nevoie de mai multe informații?