Contact

  • Violeta Moraru – Manager

  • 021.312.01.08/int. 262, 266, 267

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor urmăreşte dezvoltarea selectivă a colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București, asigurând acoperirea informaţională echilibrată a principalelor domenii ale cunoașterii cu documente de toate tipurile, românești și străine, cu excepţia publicaţiilor seriale.

Scopul serviciului Dezvoltarea Colecţiilor  este de a achiziţiona toate tipurile de documente, indiferent de suport, cu excepţia publicaţiilor seriale, reprezentând resurse informaţionale necesare susţinerii planurilor de învăţământ şi cercetare.

Dezvoltarea colecţiilor de documente se desfăşoară pe baza Strategiei de dezvoltare a colecţiilor care se actualizează periodic la 5 ani şi a planurilor anuale de dezvoltare a colecţiilor.

Achiziția, atât cea curentă, cât și cea retrospectivă, se realizează centralizat pentru Unitatea Centrală şi bibliotecile filiale din Universitatea Bucureşti, în urma activităților de informare și selecție, achiziția propriu-zisă a documentelor efectuându-se prin cumpărare, donație, schimb interbibliotecar sau transfer.

Alte departamente

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

  • Biroul Bibliofilie.Manuscrise are ca obiectiv valorificarea documentelor bibliofile ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București. Biroul  organizează, prelucrează în regim informatizat, indexează și promovează prin intermediul ...

Aveți nevoie de mai multe informații?