Contact

  • Violeta Moraru – Manager

  • 021.312.01.08/int. 262, 266, 267

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Dezvoltarea Colecțiilor urmăreşte dezvoltarea selectivă a colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol Iˮ București, asigurând acoperirea informaţională echilibrată a principalelor domenii ale cunoașterii cu documente de toate tipurile, românești și străine, cu excepţia publicaţiilor seriale.

Scopul serviciului Dezvoltarea Colecţiilor  este de a achiziţiona toate tipurile de documente, indiferent de suport, cu excepţia publicaţiilor seriale, reprezentând resurse informaţionale necesare susţinerii planurilor de învăţământ şi cercetare.

Dezvoltarea colecţiilor de documente se desfăşoară pe baza Strategiei de dezvoltare a colecţiilor care se actualizează periodic la 5 ani şi a planurilor anuale de dezvoltare a colecţiilor.

Achiziția, atât cea curentă, cât și cea retrospectivă, se realizează centralizat pentru Unitatea Centrală şi bibliotecile filiale din Universitatea Bucureşti, în urma activităților de informare și selecție, achiziția propriu-zisă a documentelor efectuându-se prin cumpărare, donație, schimb interbibliotecar sau transfer.

Alte departamente

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

  • Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” - Relații cu utilizatorii a fost creată ca urmare a fuziunii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“  Bucureşti, în baza OUG 117 din 30 decembrie 2013.

Aveți nevoie de mai multe informații?