Contact

  • Drd. Corina Dovîncă – Manager

  • 021.312.06.61/ int.261, 284, 291

  • Str. C. A. Rosetti, nr.2-6, Sector 1, București

Serviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în care se află aceștia.

Referințele pot fi de tip sincron – răspunsuri punctuale la întrebări simple, adresate direct sau telefonic, legate organizarea bibliotecii, de colecțiile și de serviciile oferite de aceasta – și de tip asincron: referinţe prin e-mail (refer@bcub.ro); bibliografii tematice la cerere; cercetări bibliografice complexe; furnizări de documente la distanţă.

Serviciul Referințe organizează periodic sesiuni de instruire în accesarea și utilizarea eficientă a bazelor de date științifice, disponibile prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București. Acestea se desfășoară online, pe platforma ZOOM, conform unui program prestabilit. Cursurile sunt gratuite și sunt destinate categoriilor specifice de utilizatori (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți), însă participarea este deschisă tuturor celor interesați.

Serviciul Referințe are în administrare următoarele zone, aflate la parterul Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București: Informații Acces, Control Acces, Cataloage, Internet, Rezervare Locuri, Referințe Specializate și Biroul Permise, responsabil de eliberarea și vizarea permiselor de acces în bibliotecă.

Alte departamente

  • Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” - Relații cu utilizatorii a fost creată ca urmare a fuziunii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“  Bucureşti, în baza OUG 117 din 30 decembrie 2013.

  • erviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în ...

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

Aveți nevoie de mai multe informații?