Contact

  • Drd. Corina Dovîncă – Manager

  • 021.312.06.61/ int.261, 284, 291

  • Str. C. A. Rosetti, nr.2-6, Sector 1, București

Serviciul Referinţe are misiunea de a oferi răspunsuri personalizate, pe baza colecțiilor de documente și a resurselor interne şi/sau externe Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București, la cererile de informare ale utilizatorilor, indiferent de locul în care se află aceștia.

Referințele pot fi de tip sincron – răspunsuri punctuale la întrebări simple, adresate direct sau telefonic, legate organizarea bibliotecii, de colecțiile și de serviciile oferite de aceasta – și de tip asincron: referinţe prin e-mail (refer@bcub.ro); bibliografii tematice la cerere; cercetări bibliografice complexe; furnizări de documente la distanţă.

Serviciul Referințe organizează periodic sesiuni de instruire în accesarea și utilizarea eficientă a bazelor de date științifice, disponibile prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București. Acestea se desfășoară online, pe platforma ZOOM, conform unui program prestabilit. Cursurile sunt gratuite și sunt destinate categoriilor specifice de utilizatori (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, studenți), însă participarea este deschisă tuturor celor interesați.

Serviciul Referințe are în administrare următoarele zone, aflate la parterul Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București: Informații Acces, Control Acces, Cataloage, Internet, Rezervare Locuri, Referințe Specializate și Biroul Permise, responsabil de eliberarea și vizarea permiselor de acces în bibliotecă.

Alte departamente

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

Aveți nevoie de mai multe informații?