Contact

Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa şi organizarea colecţiilor, catalogarea, clasificarea, indexarea publicaţiilor seriale.

Activităţile principale ale serviciului sunt: informarea permanentă despre cerinţele diverselor categorii de utilizatori; asigurarea achiziţiei centralizate de periodice tipărite și electronice pentru Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” București; prelucrarea publicaţiilor seriale și furnizarea de resurse informaţionale publicului ţintă, conform ariei curriculare şi în concordanţă cu misiunea bibliotecii; întocmirea situaţiei cheltuielilor bugetare pentru Unitatea Centrală şi pentru bibliotecile filiale.

Bazele de date știiințifice sunt achizitionate prin intermediul  Consorțiului Anelis Plus, prin cofinantare din fonduri europene. Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” București este unul dintre fondatorii acestei asociații, care asigură accesul la resursele electronice de informare și documentare, utile categoriilor specifice de utilizatori.

Serviciul Periodice promovează resursele documentare ale bibliotecii și asigură vizibilitatea colecțiilor de periodice print și electronice.

Alte departamente

  • Serviciul Evidenţa şi Organizarea Colecţiilor are ca principale activități  înregistrarea  şi conservarea datelor cantitative şi valorice – globale şi individuale –  referitoare la fondul de documente, de care ...

  • Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin ...

  • Serviciul Conservarea Colecțiilor are ca principale obiective și activități: conservarea preventivă - asigurarea unei existenţe cât mai îndelungate a tuturor categoriilor de documente, prin menţinerea și monitorizarea microclimatului optim din depozitele de...

Aveți nevoie de mai multe informații?