Contact

  • Daniela Cernea – Coordonator serviciu
  • 021.312.01.08/ int. 302

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea colecţiilor, evidenţa şi organizarea colecţiilor, catalogarea, clasificarea, indexarea publicaţiilor seriale.

Activităţile principale ale serviciului sunt: informarea permanentă despre cerinţele diverselor categorii de utilizatori; asigurarea achiziţiei centralizate de periodice tipărite și electronice pentru Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” București; prelucrarea publicaţiilor seriale și furnizarea de resurse informaţionale publicului ţintă, conform ariei curriculare şi în concordanţă cu misiunea bibliotecii; întocmirea situaţiei cheltuielilor bugetare pentru Unitatea Centrală şi pentru bibliotecile filiale.

Bazele de date știiințifice sunt achizitionate prin intermediul  Consorțiului Anelis Plus, prin cofinantare din fonduri europene. Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” București este unul dintre fondatorii acestei asociații, care asigură accesul la resursele electronice de informare și documentare, utile categoriilor specifice de utilizatori.

Serviciul Periodice promovează resursele documentare ale bibliotecii și asigură vizibilitatea colecțiilor de periodice print și electronice.

Alte departamente

  • Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire ...

  • Biroul Prezervarea și Restaurarea Publicaţiilor are drept scop prevenirea continuă a degradării documentelor prin metode şi tehnici moderne şi refacerea, cu mijloace specifice, a stării fizice a documentelor vechi, rare şi preţioase aflate în colecţiile ...

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

Aveți nevoie de mai multe informații?