Contact

  • Dr. Marian Oancea – Manager

  • 021.313.16.05/ int. 251

  • Str. Boteanu, nr. 1 | Sector 1, București

Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare elaborează politici menite să stabilească scopurile și obiectivele bibliotecii și strategii de promovare a serviciilor furnizate de aceasta, colectează și centralizează datele statistice cu privire la activitatea B.C.U. „Carol I”, elaborează rapoartele statistice și le transmite către instituții naționale de profil, identifică și analizează nevoile de instruire și dezvoltare profesională ale personalului B.C.U. ,,Carol I” și realizează Planul anual de obiective și activități al B.C.U. „Carol I”, Raportul anual de activitate al instituției, precum și Planul de formare și perfecționare profesională.

În ceea ce privește digitizarea, acest serviciu asigură planificarea digitizării documentelor aflate în colecțiile B.C.U. ,,Carol I” sau în colecțiile altor instituții cu care biblioteca a încheiat parteneriate, realizează și actualizează ghidurile de digitizare pentru documentele și obiectele din colecția B.C.U. „Carol I”, realizează ghiduri cu caracter metodologic și asigură asistență de specialitate în domeniul digitizării pentru alte structuri info-documentare, asigură coordonarea și verificarea activității de uniformizare și standardizare a informațiilor din bazele de date bibliografice ale B.C.U. „Carol I”.

Compartimentul Perfecționare și Asistență Metodologică pentru Învățământul Preuniversitar, subordonat Serviciului Cercetare. Dezvoltare. Digitizare, elaborează materiale științifice (sinteze, ghiduri, bibliografii) și cu caracter metodologic pentru învățământul preuniversitar.

Alte departamente

  • Serviciul Catalogare. Indexare are ca principal obiectiv alcătuirea unei baze de date bibliografice unitare, în vederea înlesnirii accesului liber şi a schimbului internaţional de informaţie şi cunoaştere, prin ...

  • Serviciul Periodice are ca principală responsabilitate prelucrarea, în sistem tradiţional şi informatizat, a resurselor în continuare, urmând fluxul activităţilor de bibliotecă: dezvoltarea ...

  • Serviciul Comunicarea Colecţiilor are ca misiune disponibilizarea pentru lectură a tuturor tipurilor de documente aflate în colecţiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” București, în cadrul celor 10 săli de lectură, totalizând...

Aveți nevoie de mai multe informații?