Pentru eliberarea permisului sunt necesare:

  • Buletinul / cartea de identitate;
  • carnetul / legitimaţia de student sau legitimaţia de serviciu, vizate la zi;
  • o fotografie tip buletin (numai pentru permisele cu valabilitate 6 luni);
  • taxa pentru eliberarea și/sau vizarea permisului;
  • efectuarea unui tur de orientare, numai în Unitatea Centrală.

Pentru permisele cu valabilitate între 1 zi și 1 lună (inclusiv) fotografia nu este necesară.

Utilizatorii care aparţin anumitor categorii socio-profesionale trebuie să prezinte şi alte documente:

  • Doctoranzii – legitimație de doctorand sau dovada înscrierii la doctorat;
  • Elevii de liceu – carnetul de note vizat;
  • Șomerii – carnetul de şomer;
  • Pensionari – talonul de pensie;
  • Act doveditor pentru utilizatorii care beneficiază de gratuitate: studenţii cu burse sociale, elevii olimpici, studentii străini cuprinşi în programe educaţionale etc.

Mai multe detalii AICI…