Conform colecțiilor de publicații ale BCU, a resurselor Internet și a resurselor științifice de care biblioteca dispune, vor fi acceptate:

Modalități de transmitere