Înscriere

Persoanele interesate contactează Biroul Resurse Umane pentru înscriere;

Taxe de înscriere se achită numai după formarea grupei (Biroului Resurse Umane comunică perioada de achitare a taxei).

La Biroul Resurse Umane se depun următoarele documente:

  • cererea de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copia ultimei diplome de studii;
  • copia ordinului de plată a taxei (numai după formarea grupei).

Contact

Persoana de contact:

Tamara Neagu

e-mail: tamara.neagu@bcub.ro

telefon: 021 312 01 08 / interior 234

Tarife

500 lei/pers.

se achită numai după formarea grupei și înainte de începerea cursului în contul:

RO34TREZ70120E335000XXXX, TREZORERIA SECTOR 1; CUI – 5042660

Menționați la detalii: Cursul de inițiere