PROVOCĂRI MANAGERIALE COMUNE

PENTRU MARI BIBLIOTECI DE PE CONTINENTE DIFERITE

Vineri, 9 februarie 2024, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, conf. univ. dr. Mireille Rădoi a avut o întâlnire de lucru cu dr. Marie-Louise Ayres, director general al Bibliotecii Naționale a Australiei* și coordonatorul secțiunii dedicate bibliotecilor naționale din cadrul International Federation of Library Associations (IFLA).

Programul sesiunii s-a axat pe teme și preocupări manageriale comune, legate, în primul rând, de rolul bibliotecii în societatea actuală, aflată în permanentă schimbare, dar și de importanța redefinirii profilului instituțional. Tot în acest registru au fost analizate și perspectivele de atragere a tinerei generații către profesiile necesare funcționării bibliotecilor moderne, mai ales în contextul în care paleta de competențe profesionale devine din ce în ce mai amplă și mai diversificată.

De asemenea, un loc esențial în cadrul discuțiilor a fost ocupat de colecțiile digitale care, pentru o țară de dimensiunile Australiei, sunt singurele ce pot fi accesibile tuturor celor interesați. Prin urmare, se înțelege însemnătatea covârșitoare a optimizării continue a infrastructurii tehnologice și a asigurării unui backup corespunzător.

Dacă în cazul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” accesul la bazele de date științifice este esențial pentru cei 85% din utilizatori (studenți, cercetători și cadre didactice), în cazul Bibliotecii Naționale a Australiei este prioritară asigurarea accesului la resursele care pot genera incluziune socială și solidaritate în rândul vorbitorilor a peste 250 de limbi ale indigenilor, incluzând 800 de dialecte.

Ambii directori au pus accentul și pe importanța participării active la diferite formate de schimb de experiență, congrese, consorții și convenții internaționale care se desfășoară pentru a susține activitatea bibliotecilor și a bibliotecarilor. În încheierea discuțiilor s-a făcut referire la faptul că următorul summit IFLA va avea loc la Brisbane, în perioada 30.09-2.10.2024, cu tema „Împreună, mai puternici”. BCU „Carol I” este un membru activ în IFLA, forul profesional cel mai reprezentativ în care are loc o racordare mondială la cele mai noi tendințe din domeniu, for care este prezidat de doamna Vicki McDonald, o australiancă implicată în activitățile Federației de peste 20 de ani.

*Biblioteca Națională a Australiei – s-a deschis în 1968 ca parte a Departamentului de Infrastructură, Transport, Dezvoltare Regională, Comunicații și Arte. Rolul bibliotecii, așa cum este definit de National Library Act 1960, este de a se asigura că resursele documentare de importanță națională referitoare la Australia și poporul australian, precum și materiale semnificative de bibliotecă non-australiene, sunt colectate, conservate și făcute accesibile fie prin intermediul bibliotecii în sine sau prin acorduri de colaborare cu alte biblioteci și furnizori de informații.

 https://www.nla.gov.au/about-us/who-we-are

Aveți nevoie de mai multe informații?