• Împrumutul se poate realiza pe baza permisului de bibliotecă.

  • Publicaţiile împrumutate trebuie restituite la termenul stabilit.

  • Numărul de volume şi perioada de împrumut se stabilesc în cadrul fiecărei biblioteci filiale.

  • Un document care este deja împrumutat poate fi rezervat şi va putea fi ridicat de la Centrul de împrumut după restituire.

  • Perioada de împrumut poate fi prelungită o singură dată, numai cu prezentarea documentelor şi cu respectarea următoarelor două condiţii: termenul de restituire nu a expirat şi nu există nicio cerere de rezervare a documentului.
  • Se percep penalizări pentru nerespectarea termenului de restituire.