Centru de împrumut

  • Vezi Secția Geografie

Contact

– Fond total la 31.12.2020: 85.550 volume

– Săli de lectură: 2 săli în acces direct (12.000 volume), 1 sală în acces indirect

– Centre de împrumut: 1 centru informatizat, 1 centru tradiţional

– Utilizatori: 387 cititori înscrişi reprezentând cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, studenţi ai celor două facultăţi

Biblioteca deţine colecţii valoroase de documente (cărţi, publicaţii seriale, atlase, hărţi, CD-uri) din domeniile: Geografie fizică, Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie, Hidrologie, Geografie umană, Geografie economică, Geografie regională, Ecologie, Geografia mediului, Geografia turismului, Geografie rurală, Geografie urbană, Cartografie, Cadastru, Climatologie, Geologie generală, Geologie inginerească, Geofizică, Geopolitică, Limbi străine, Mineralogie, Paleontologie, Zăcăminte, Palinologie, Geologie structurală.

Utilizatorii pot obţine informaţii generale asupra colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă, au acces la cataloagele bibliotecii, la documentele aflate în sălile de lectură şi pot împrumuta publicaţii la domiciliu. 

DOCUMENTE ÎN ACCES DIRECT

GEOGRAFIE FIZICĂ * GEOMORFOLOGIE * PEDOLOGIE * METEOROLOGIE * HIDROLOGIE * GEOGRAFIE UMANĂ * GEOGRAFIE ECONOMICĂ * GEOGRAFIE REGIONALĂ * ECOLOGIE * GEOGRAFIA MEDIULUI * GEOGRAFIA TURISMULUI * GEOGRAFIE RURALĂ * GEOGRAFIE URBANĂ * CARTOGRAFIE * CADASTRU * CLIMATOLOGIE * GEOLOGIE GENERALĂ * GEOLOGIE INGINEREASCĂ * GEOFIZICĂ * GEOPOLITICĂ  * LIMBI STRĂINE * MINERALOGIE *PALEONTOLOGIE * ZĂCĂMINTE * PALINOLOGIE * GEOLOGIE STRUCTURALĂ .