Permisul se eliberează la Sediul Central, pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepția studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și doctoranzilor din Universitatea București. Acestor categorii de utilizatori li se eliberează permis la biblioteca filială din cadrul facultății din cadrul căreia aceștia provin.