Consultarea ziarelor este permisă numai în Sala de lectură nr. 3.