Consultarea revistelor este permisă în toate sălile de lectură.