Publicațiile aflate în colecțiile Sediului Central se consultă numai într-una dintre sălile de lectură din Sediul Central.