Publicațiile aflate în colecțiile unei biblioteci filiale se consultă numai în sala de lectură a bibliotecii filiale respective.