Reproducerea digitală cu aparatul personal al utilizatorului este permisă pentru toate publicațiile aflate în colecţiile BCU „Carol I”, cu excepția publicațiilor bibliofile, numai cu aprobarea şi sub supravegherea bibliotecarului din sala de lectură.