Utilizatorii  înscriși la bibliotecă care, din diferite motive, nu au asupra lor permisul de acces valabil, pot intra în bibliotecă de maxim de două ori, pe baza unui act de identitate (CI, BI, paşaport, carnet de student vizat, legitimaţie de serviciu, permis de conducere etc.) fără a achita vreo taxă suplimentară.