Publicațiile periodice din ultimii 8 ani și publicațiile periodice de tip ziar se consultă numai în sala de lectură nr. 3 – „G. Dem Teodorescu”, restul publicațiilor periodice putând fi consultate în oricare dintre sălile de lectură.