Nu există diferențe între categoriile de utilizatori, cu excepția serviciului de împrumut de publicații, de care beneficiază, numai în bibliotecile filiale, studenții, cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii din Universitatea București.