Da, publicațiile pot fi solicitate prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar, putând fi consultate în sălile de lectură ale Sediului Central. Nu pot fi solicitate prin împrumut interbibliotecar  publicații care se află în colecțiile bibliotecilor din București.