În Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, Sediul Central și bibliotecile filiale, accesul este permis tuturor categoriilor de utilizatori; acesta se face în urma înscrierii la bibliotecă, pe baza permisului de acces valabil.