Cercetarile bibliografice complexe se referă atât la bibliografiile standard, furnizate de Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, ca parte din procesul căutare și de regăsire a informațiilor solicitate de utilizatori, cât și la cercetările ample asupra unui subiect distinct (un amănunt din biografia unei personalități, un aspect din istoricul unei firme, al unei localități etc.), care necesită căutări îndelungate, în  mai multe surse de informare și presupun furnizarea informației propriu-zise și nu (neapărat) a surselor în care s-a efectuat căutarea.