Catalogul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București conține descrierile bibliografice și parțial reproducerile paginilor de titlu și ale cuprinsului publicațiilor aflate în colecțiile Sediului Central și ale Secției Pedagogice „I.C. Petrescu”, precum și ale următoarelor biblioteci filiale: Administrație și Afaceri, Biologie (Secția Biologie și Secția Botanică), Drept, Fizică, Geografie și Geologie, Istorie, Litere, Limbi și Literaturi Străine(Secția Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale, Biblioteca Austria), Matematică, Psihologie, Sociologie, Teologie .