Accesul în calitate de utilizatori în Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” din Sediul Central al BCU „Carol I” este permis numai cadrelor didactice, doctoranzilor şi cercetătorilor.