Utilizatorii pot beneficia de reproduceri digitale ale unor pagini sau intervale de pagini solicitate, efectuate de către custozii sălii de lectură numărul 3 – G. Dem. Teodorescu cu aparatul digital al bibliotecii.