Utilizatorii au dreptul să solicite simultan cel mult trei volume de publicaţii nonperiodice și cinci volume de publicații periodice, aflate în depozite, respectiv să reţină simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în acces direct.