Categoriile de utilizatori care pot consulta documente din colecțiile bibliofile și de manuscrise sunt: cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii și studenții care elaborează lucrări de licență sau realizează documentări pentru unele seminarii speciale.