Loading Events

FINALIZARE PROIECT: CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ARHIVELOR NAȚIONALE DE FURNIZARE A SERVICIILOR PUBLICE (eVITALA)

Arhivele Naționale, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice (eVITALA)”, cod My SMIS 127024/SIPOCA 597, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014–2020.

Durata de implementare a proiectului a fost de 49 luni și 18 zile (11 noiembrie 2019 - 29 decembrie 2023), iar valoarea totală a proiectului: 10.218.421,23 lei, din care 7.070.115,33 lei — contribuția Uniunii Europene din Fondul Social European și 1.348.305,90 lei — cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității Arhivelor Naționale de furnizare a serviciilor publice, prin simplificare și modernizare normativă și de infrastructură.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației prin elaborarea unor norme metodologice în aplicarea

Legii Arhivelor, pentru transformarea digitală a evidenței arhivistice.

 1. Simplificare procedurală și reducere a birocrației prin elaborarea unui regulament de acces la cercetare și a 2

proceduri subsecvente.

 1. Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și organizații prin accesibilizarea online a instrumentelor de evidență arhivistică, stabilirea de criterii pentru digitalizarea de acces și înlocuire.
 2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din Arhivele Naționale, prin organizarea de instruiri privind normativele întocmite și folosirea optima a instrumentelor informatice pentru exploatarea conținutului informațional furnizat în proiect.
 3. Sprijinirea dezvoltării la nivel local prin elaborarea și adoptarea unui plan de acțiune pentru creșterea calității serviciilor de conservare, depozitare și acces la sediile ANR în scopul creșterii calității serviciilor publice oferite de structurile teritoriale (județene și din Municipiul București) ale Arhivelor Naționale.

Rezultatele proiectului:

 1. Un proiect de act normativ sistematizat (normă metodologică de aplicare a Legii Arhivelor), în domeniul administrării electronice a arhivelor elaborat.
 2. Un regulament de acces la arhive și 2 proceduri interne (de evidență și de operare informatică) întocmite, aprobate și diseminate.
 3. O bază de date cuprinzând conținutul instrumentelor de evidență a arhivei aflate în păstrarea Arhivelor Naționale disponibilă online.
 4. Un document procedural cuprinzând criterii de fundamentare a deciziei de digitalizare a arhivei elaborat, aprobat

și diseminat.

 1. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților pentru 300 persoane din personalul Arhivelor Naționale privind aplicarea noilor reglementări, a administrării electronice a documentelor, precum și în privința mecanismelor informatice de regăsire a informației de arhivă online.
 2. Un plan de acțiune pentru creșterea calității serviciilor de conservare, depozitare și acces la sediile ANR teritoriale elaborat și adoptat.

Pentru mai multe detalii și informații referitoare la proiect, vă rugăm să vă adresați către secretariat@arhivelenationale.ro.

Actualizări periodice ale informațiilor despre proiect veți putea găsi pe pagina de Facebook

(@Arhivele.Nationale.ale.Romaniei) și pe pagina de internet a instituției, www.arhivelenationale.ro.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!