Bibliografii la cerere

Prin completarea unui formular, puteți obține liste tematice (bilbiografii) pe subiecte de interes

Furnizare de documente la distanță

La cerere, prin completarea unui formular online, se pot transmite părţi digitizate din documentele de interes, în acord cu legislaţia în vigoare

Referințe prin email

Solicitări de informare simple